Anyagtechnológia szakirány tantárgyai

BMEGEMTAGM1  ALAKÍTÁSTECHNIKA

Előadó: Dr. Krállics György

f, 4 kp, ma, os, 4 ko (3 ea, 0 gy, 1 lab)

Ek: Fémek technológiája

 

A képlékeny alakítás fémtani, mechanikai, tribológiai alapjai. A térfogatalakítási és lemezalakítási eljárások, kapcsolatuk a termékminőséggel. Az eljárások elemzése, a technológiai paraméterek számítási módszerei és az összetett alakítási folyamatok tervezése. A szerszámtervezés elvei. Az alakító gépek és gyártórendszerek. Az alakítási folyamatok automatizálása.

 

Gillemot-Ziaja:  Fémek képlékeny alakítása Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1977

Előadásjegyzet: www.mtt.bme.hu

BMEGEMTAGM5  ANYAGTECHNOLÓGIÁK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

Előadó: Dr. Gremsperger Géza

v, 3 kp, ma, ta, 3 ko (2 ea, 1 gy, 0 lab)

Ek: Fémek technológiája

 

A gyártás átfogó, összefoglaló jellemzői. Minőségbiztosítási rendszerek. Anyagfeldolgozási technológiák. Általános módszertan. Humán és anyagi erőforrások. A technológia alkalmazása, megvalósítása (zárt és nyílt téri, ill helyszini). A technológia alkalmazása utáni teendők.

 

Gáti József - főszerkesztő: Hegesztési zsebkönyv, Cokom, Miskolc 2003

Gremsperger Géza: Minőségügyi szabvány és normatív dokumentumismeret Dunaújváros, 1999

Gremsperger Géza: Hegesztés minőségbiztosítása, Dunaújváros 2002

Dr. Szegedi József: Minőséginformatika, Dunaújváros, 1998

Kemény Sándor és társai: Statisztikai Minőség (megfelelőség) szabályozás Minőségmenedzsment sorozat, Műszaki Könyvkiadó, 1998

BMEGEMTAGM2  HEGESZTÉS

Előadó: Dr. Dobránszky János

v, 4 kp, ma, ta, 4 ko (2 ea, 0 gy, 2 lab)

Ek: Fémek technológiája

 

A hegesztett kötés kialakulásának fizikai és kémiai alapjai, metallurgiai folyamatai. Az ömlesztő- és sajtoló hegesztési eljárások hőfolyamatai, hatásuk az anyag szerkezetére, a kötés tulajdonságaira. Repedés- és ridegtörési érzékenység. Fémek és nemfémek hegeszthetősége. A fontosabb ömlesztő és sajtoló hegesztési eljárások technológiája és alkalmazhatósága.

 

Baránszky J. I. szerk: Hegesztési kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1985.

Bauer F.:  Hegesztési eljárások. Gyakorlati segédlet Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 (J 4-1089)

Oktatási segédletek: www.mtt.bme.hu

BMEGEMTAGM3  HŐKEZELÉS

Előadó: Dr. Dévényi László

f, 4 kp, ma, ta,3 ko (2 ea, 0 gy, 1 lab),

Ek: Fémek technológiája

 

Egyensúlyi, egyensúlytól eltérő anyagszerkezeti átalakulások. Hőkezelési technológiák. Vasötvözetek, Al és ötvözetei, Cu és ötvözetei, Ni és ötvözetei hőkezelése. Technológia tervezés. Hőkezelő berendezések és segédanyagok. A konstrukció és a hőkezelési technológia kapcsolata. A hőkezelt darabok tulajdonságainak vizsgálata, minőségellenőrzése.

 

Konkoly Tibor:  Hőkezelés (J 4-536)

Ginsztler–Hidasi-Dévényi:  Alkalmazott anyagtudomány Műegyetemi Kiadó 2000 (45-048)

BMEGEMTAGM5  RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATOK

Előadó: Dr. Mészáros István

f, 4 kp, ma, os, 4 ko (3 ea, 0 gy, 1 lab)

Ek: Fémek technológiája

 

Vizuális-, folyadékbehatolásos-, röntgenes- ill. izotópos-, ultrahangos- és akusztikus emissziós vizsgálatok. Elektromágneses elvű anyagvizsgálati eljárások. Örvényáramú mérések, Barkhausen-zaj mérés, mágneses szórt tér vizsgálatok. Elektronmikroszkópos (SEM, TEM, EBSD) vizsgálati technikák. Az elektronsugaras mikroanalízis (EDS) alapjai.

 

Ginsztler–Hidasi-Dévényi:  Alkalmazott anyagtudomány Műegyetemi Kiadó 2000 (45-048)

Pozsgai Imre:  Pásztázó elektronmikroszkópia és elektronsugaras mikroanalízis 1994

Kajdi Gyula:  Anyagvizsgálat örvényáramokkal  SzTÁV 1990.

Réti Pál:  Fémek roncsolásmentes vizsgálata  Műszaki Könyvkiadó 1967.

Mészáros I.:  Mágneses anyagok és mérések  (www.mtt.bme.hu)

BMEGEPTAGA5  POLIMEREK FELDOLGOZÁSA

Előadó: Dr. Bárány Tamás

f, 4 kp, ma, ta, 3 ko (1 ea, 1 gy, 1 lab)

Ek: Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (PTAG0P) vagy Polimerek (PTAE0P) vagy Polimertechnika (PTAMT0)

 

Alapanyag kiválasztás és terméktervezés a polimer feldolgozási technológiákban. Polimerből készült alkatrészek gyártási technológiái. Polimerfeldolgozó gépek, szerszámok, követő berendezések. A feldolgozási paraméterek hatása a termékminőségre. Polimer termékek gyártástechnológiáinak környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontjai.

 

Czvikovszky, T., Nagy, P., Gaál, J.: A polimertechnika alapjai Műegyetemi Kiadó, 2003

BMEGEPTAGA0 ANYAGISMERET A GYAKORLATBAN

Előadó: Dr. Toldy Andrea

f, 3 kp, ma, ta, 2 ko (1 ea, 0 gy, 1 lab)

Ek: Fémek technológiája (MTAGA2) és Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (PTAG0P)

 

Fémek, polimerek és kerámiák alkalmazástechnikai szempontból való kiválasztása, legfontosabb tulajdonságaik, gyakorlati alkalmazhatóságuk, követelmények, jellemző felhasználási területeik. Anyagkiválasztási alapok. Adatbázisok felépítése. Ismeretlen anyagú termék beazonosítása.

 

Czvikovszky, T., Nagy, P., Gaál, J.: A polimertechnika alapjai Műegyetemi Kiadó, 2006

Füzes, L.: Műanyagok anyag- és technológiakiválasztás Bagolyvár Könyvkiadó 1994

Ginsztler, J., Hidasi, B., Dévényi, L.: Alkalmazott anyagtudomány Jegyzetszám: 45-048.

BMEGEPTAGA2  FRÖCCSÖNTÉS

Előadó: Dr. Kovács József Gábor

f, 4 kp, ma, ta, 4 ko (1 ea, 2 gy, 1 lab)

Ek: Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (PTAG0P) vagy Polimerek (PTAE0P) vagy Polimertechnika (PTAMT0)

 

A fröccsöntés technológiai folyamata, ciklusdiagramjai. A fröccsöntőgépek felépítése, az egyes egységek szerepe, gépei, berendezései. A fröccsszerszámok feladata, alaptípusai. A feldolgozástechnológiai paraméterek hatása a terméktulajdonságokra., fröccshibák, gépbeállítás. A szerszámüreg kitöltési folyamatának számítógépes szimulációja, a technológia optimálása.

 

Czvikovszky, T., Nagy, P., Gaál, J.:  A Polimertechnika alapjai Műegyetemi Kiadó, 2003

Dunai A., Macskási L.:  Műanyagok fröccsöntése. Lexica Kft., 2003

Mérési útmutató: www.pt.bme.hu

BMEGEPTAGA3  POLIMER KOMPOZITOK TECHNOLÓGIÁJA

Előadó: Dr. Czigány Tibor

v, 5 kp, ma, os, 5 ko (2 ea, 1 gy, 2 lab)

Ek: Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (PTAG0P) vagy Polimerek (PTAE0P) vagy Polimertechnika (PTAMT0)

 

A polimer kompozitok alapanyagai, a mátrix és erősítő anyagok tulajdonságai, erősítő szálstruktúrák. Hőre lágyuló és térhálós polimer mátrixú kompozitok gyártása, a technológiai paraméterek hatása a tulajdonságokra. Kompozitból készült termékek vizsgálati és minősítési módszerei, újrahasznosítási lehetőségei.

 

Czvikovszky, T., Nagy, P., Gaál, J.:  A Polimertechnika alapjai Műegyetemi Kiadó, 2003

Mérési útmutató: www.pt.bme.hu

BMEGEPTAGA4  POLIMEREK ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Előadó: Dr. Halász Marianna

f, 5 kp, ma, os, 4 ko (2 ea, 2 gy, 0 lab)

Ek: Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (PTAG0P) vagy Polimerek (PTAE0P) vagy Polimertechnika (PTAMT0)

 

Műanyagszerű gyártmánykialakítás és anyagmegválasztás. Tömeg és műszaki műanyagok. Különleges tulajdonságú polimerek. Természetes alapú polimer szerkezeti anyagok. A környezeti hatások befolyása az anyagtulajdonságra. Polimerek járműipari, elektrotechnikai és orvostechnikai alkalmazása. Gyors prototípus gyártás.

 

Czvikovszky, T., Nagy, P., Gaál, J.:  A Polimertechnika alapjai Műegyetemi Kiadó, 2003

Czvikovszky, T., Nagy, P.: Polimerek az orvostechnikában Műegyetemi Kiadó, 2003

BMEGEMTAGM6  TRENDEK AZ ANYAGTUDOMÁNYBAN

Előadó: Dr. Dévényi László

f, 4kp, ma, ta, 3ko (2 ea, 0 gy,1 lab)

Ek: Fémek technológiája

 

Mikroszerkezetek jellemzői. Egy és sokkristályos anyagok, irányított szerkezetek, nagytisztaságú anyagok. Vezetési jelenségek, jellemzők. Villamos vezető- és ellenállásanyagok. Félvezető tulajdonságok, anyagszerkezetek.  Szupravezetés és anyagai. Szigetelők, aktív dielektrikumok. Mágneses jellemzők. Lágymágneses ötvözetek és felhasználásuk. Mágneses fémüvegek, mikro- és nanokristályos anyagok. Folyadékkristályok. Alakmemóriák. Intelligens anyagok. Fullerének, kvázikristályok, fraktálszerkezetek.

Optikai és elektronmikroszkópos finomszerkezet-vizsgálatok és alkalmazási lehetőségeik.

 

Ginsztler, Hidasi, Dévényi: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó 2000 (45-048), Mészáros István: Mágneses anyagok és mérések (www.mtt.bme.hu)