Gépészmérnök-képzésért Alapítvány

 

Alapítók: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanárai

Az alapítvány székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Az alapítvány besorolása: Közhasznú szervezet.

 

Az alapítvány célja: a BME Gépészmérnöki Karán folyó képzés korszerűsítése, színvonalának emelése, az ehhez szükséges szakembergárda kinevelésének támogatása, és az oktatási körülmények javítása. Ennek érdekében az alapítvány támogatást, vagy ösztöndíjat nyújt:

 • Új, korszerű tanterv, tananyag kidolgozásához, jegyzetek, tankönyvek, segédletek megírásához, megjelentetéséhez.
 • Korszerű oktatási és kutatási eszközök beszerzéséhez.
 • Külföldi kapcsolatok kiépítéséhez, közös oktatási és kutatási tevékenységek folytatásához.
 • 45 évnél fiatalabb oktatók külföldi tanulmányútjához és tapasztalat szerzéséhez.
 • A gépészmérnök oktatás színvonalát bemutató fejlesztő oktatási-kutatási fórumok szervezéséhez, lebonyolításához.
 • Hallgatók külföldi részképzéséhez.
 • Az oktatók tudományos kutatásához.
 • Pályamunkák, pályázatok kiírásához, díjazásához.
 • Kiváló hallgatók anyagi ösztönzéséhez.
 • PhD fokozat megszerzéséhez a kari posztgraduális képzés keretében.

A támogatások és ösztöndíjak kifizetésére az alapítvány tőke kamatai és a külső támogatásokból valamint a személyi adó 1% felajánlásokból eredő összegek állnak rendelkezésre.

Kérjük, támogassa az alapítványunkat, hogy célkitűzéseit minél nagyobb mértékben teljesíthesse.

 

Az alapítvány támogatása:

 • Banki átutalással vagy befizetéssel a Gépészmérnök-képzésért Alapítvány bankszámlájára:

11711034-20451783 (OTP Bank)

Külföldről történő utalás esetén:

IBAN SZÁM: HU 21 11711034-20451783-00000000

BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB

 • SZEMÉLYI JÖVEDELEM ADÓ 1 % felajánlásakor adják meg következőket:

Gépészmérnök-képzésért Alapítvány

Adószám: 18006070-1-43

 

Felajánlásukat a BME Gépészmérnöki Kar hallgatói és munkatársai nevében is köszönjük.

 

Közlemény a felajánlott összeg felhasználásáról

 

2017. évi beszámoló

2017. évi egyszerűsített beszámoló

 

Konferencia támogatások

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR - BSc | Template by Joomla Templates