Gépészmérnöki alapképzés

 

 


A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.  Alapvető műszaki és kapcsolódó gazdasági ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a gépészeti rendszerek és technológiák tervezése, vizsgálata és üzemeltetése terén. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

A Gépészmérnöki Kar által gondozott szak részletes és sajátos képzési célja, amely kiegészíti a KKK-ban foglaltakat:

 

A szakon végző gépészmérnökök alkalmasak lesznek

 • fémekkel, kerámiákkal, polimerekkel kapcsolatos korszerű anyagfeldolgozási, –tervezési és –vizsgálati műszaki feladatok elvégzésére;
 • a megfelelő komfortérzetet (hűtés, fűtés, szellőzés) biztosító lakó- és munkakörnyezet megtervezésére, épületgépészeti rendszerek tervezésére, elemeinek kiválasztására és méretezésére;
 • áramlás- és folyamattechnikai illetve energetikai gépek és berendezések, eljárások és rendszerek tervezésére és üzemeltetésére, elemeinek kiválasztására, méretezésére, illetve folyamatok szimulációjára;
 • a géptervezés vagy üzemeltetés során felmerülő szilárdtest-mechanikai, áramlás- és hőtechnikai problémák modellezésére;
 • korszerű gyártási eljárások, berendezések, eszközök, módszerek és rendszerek tervezésére és üzemeltetésére;
 • általános és mezőgép-tervezés, továbbá a műszerek tervezése feladatkörökben a teljes innovációs folyamatot átfogására és eredményes művelésére;
 • a gépészeti műszaki alkalmazások kapcsán felmerülő matematikai problémák felismerésére, elemzésére és korszerű megoldására.
Mindezek mellett a szakon végző gépészmérnökök a környezetvédelem, fenntartható fejlődés és korszerű energia-menedzsment területein is hasznosítható ismereteket szereznek.

 

További részletek >>>

 

Kapcsolódó dokumentumok

Képzési program (ÚJ) a tanulmányaikat 2017. szeptember 1-től kezdő hallgatók részére

 

A Képzési program tartalmazza a

 • tantervet és
 • a tantárgyak leírásait a követelményeit összefoglaló tantárgyi adatlapokat

A szakon lehetőség van egyes tantárgyak német nyelven történő teljesítésére és ehhez kapcsolódóan németországi részképzésre. Ennek részleteit ezen a tájékoztató oldalon találja.

Specializálódás a képzés során, választható specializációk:


 

Képzési program a tanulmányaikat 2016. szeptember 1-ig megkezdett hallgatók részére

 

A honlapon lévő információk tájékoztató jellegűek, az oktatásba korábban belépő hallgatók esetén eltérések lehetnek!

 

Választható specializációk:

 • anyagtechnológia
 • épületgépészet
 • folyamattechnika
 • gépészeti fejlesztő
 • gépgyártástechnológia
 • géptervezés

(Törzsanyag tantárgyai: Képzési tájékoztatóban)

Korábban indult képzések: Képzési tájékoztatók archívuma

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR - BSc | Template by Joomla Templates