Gépgyártástechnológia szakirány tantárgyai

Szakmai törzsanyag

Önálló feladat 1. – BMEGEGTMKF1

Előadó: Dr. Mátyási Gyula

Félévközi jegy, 3 kp, 0 ea + 2 gy + 0 lab                                                                                                                       

Önálló feladat 2. – BMEGEGTMKF2

Előadó: Dr. Mátyási Gyula

Félévközi jegy, 3 kp, 0 ea + 2 gy + 0 lab

Forgácsolási folyamatok – BMEGEMTMG01

Előadó: Dr. Mészáros Imre

Vizsga, 4 kp, 2 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: Anyagtudomány, Mechanika

 

Forgácsolással történő anyagleválasztás energetikája, tribológiája és dinamikája. Szerszám-anyagok tulajdonságai. Forgácsoló szerszámok geometriai leírása. Forgácsolt felület jellemzői, felületintegritás. A forgácsolási folyamat irányítása. Gazdaságossági kérdések. A forgácsolás kinematikája és a megmunkálási eljárások közötti kapcsolat.

 

Differenciált szakmai ismeret

Szerszámgépek és ipari robotok – BMEGEGTMG02

Előadó: Dr. Németh István

Vizsga, 4 kp, 2 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: Tervezés és gyártás

 

A tárgy megismerteti a hallgatókat a korszerű forgácsoló szerszámgépek és ipari robotok részegységeivel, felépítésével, jellemzőivel és alkalmazási területeivel. Foglakozik a forgácsoló szerszámgépek és ipari robotok kapcsolatrendszerrel. Bemutatja a forgácsoló szerszámgépek és ipari robotok vizsgálatának ISO szabványok szerinti módszereit. Egy konkrét szerszámgép-ipari robot egység( gyártócella ) rendszertervének elkészítése a feladat.

Gyártási minőségbiztosítás – BMEGEGTMG03

Előadó: Dr. Szalay Tibor

Vizsga, 3 kp, 1 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: Matematika M1 gépészmérnököknek

 

A gyártás közbeni minőségbiztosítás és szabványai. Termékek és szolgáltatások minősége, minőségellenőrzés. Egyedi, kis sorozat és tömeggyártás minőségbiztosítási technikái. A minőség-ellenőrzés alapvető gyakorlati módszerei, eszközei, eljárásai. A mérési eredmények meghatározása, kiértékelése. Statisztikai folyamatszabályozás. Mérőeszköz felügyelet. A minőség javításának műszaki, szervezési módszerei.

Gyártási folyamatok tervezése – BMEGEGTMG04

Előadó: Dr. Szegh Imre

Félévközi jegy, 4 kp, 2 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: Forgácsolási folyamatok

 

A gyártási folyamatok tervezésének elvei, módszerei. A tervezési folyamat automatizálása. A tervezés adatbázisa. Tárgyak, rendszerek, folyamatok modellezése. Strukturálási feladatok a technológiai tervezésben: műveleti sorrendtervezés, művelettervezés, műveletelemek tervezése. A tervezési eredmények illesztése géphez, vezérléshez. Normaadatok meghatározása. A tervezés dokumentumai.

NC rendszerek irányítása és felügyelete – BMEGEGTMG05

Előadó: Dr. Nagy Sándor

Félévközi jegy, 4 kp, 2 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény:-

 

Az NC vezérlések típusai, általános felépítésük. Nyitott architektúrájú vezérlők. NC interfészek és ipari kommunikációs protokollok. NC funkciók bővítése, különleges funkciók. NC gépek rendszerbe integrálásának feltételei. Párhuzamos és konkurens gyártási folyamatok leírási, ábrázolási módszerei, irányítási problémái (dead lock, pufferelés, kölcsönös kizárás), a problémák tipikus megoldásai. Gyártórendszerek, gyártócellák irányítása és felügyelete.

Alakító technológiák elmélete – BMEGEMTMGD4

Előadó: Dr. Krállics György

Félévközi jegy, 4 kp, 2 ea + 0 gy + 1 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: Anyagtudomány

 

A képlékeny alakváltozás folyamatának kontinuum - mechanikai alapegyenletei. Fémek és ötvözetek képlékeny alakváltozásának mechanizmusai. Képlékenységtani feladatok (feszültség és alakváltozási állapot) vizsgálatához szükséges különböző elméleti (alsó és felsőhatár, átlag feszültség módszer) és numerikus (véges differenciák, végeselemek) módszerek. Technológiai folyamatok elemzése és optimalizálása.

 

Kötelezően választható tárgyak – min. 11 kreditpont

Különleges gyártási technológiák – BMEGEGTMG11

Előadó: Dr. Mészáros Imre

Vizsga, 4 kp, 1 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Ek.: Anyagtudomány, Forgácsolási folyamatok, Fizika M1

 

Anyagleválasztó és építő eljárások rendszerezése. Villamos elven működő anyagleválasztási eljárások. Elektrokémiai eljárások. Megmunkálás energiasugárral. Mikro-megmunkálások. Nagysebességű megmunkálások. Ultraprecíziós megmunkálások. Anyag felrakó és építő eljárások. Gyors prototípusgyártási eljárások.

Technológiai tervezőrendszerek – BMEGEGTMG12

Előadó: Dr. Szegh Imre

Vizsga, 4 kp, 1 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: Tervezés és gyártás

 

Integrált Technológiai Tervező Rendszerek (TTR) a vállalati információs rendszerekben. Termék adat és dokumentáció menedzsment (PDM, TDM). Nemzetközi egységesítés (STEP, IGES, CLDATA). Virtuális tervezés és gyártás (CAxx, FEM, FEA). Paraméteres és alaksajátosságokra alapozott gyártás- és szereléshelyes konstrukciós tervezés, (DFM, DFA, DFMA). Termelésirányítás és -ütemezés (PPC/S, CAST, MRP), finomprogramozás és hálótervezés, szakértői rendszerek, mesterséges intelligencia módszerek.

Gyártó berendezések tervezése – BMEGEGTMG13

Előadó: Dr. Németh István

Vizsga, 4 kp, 1 ea + 1 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: Tervezés és gyártás

 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a korszerű gyártó berendezések, úgy mint forgácsoló szerszámgépek, ipari robotok és anyagmozgató berendezések különféle típusaival, felépítésével, szerkezeti elemeivel, technológiai és üzemeltetési jellemzőivel, valamint tervezésének módszereivel és azok gyártó rendszerbe történő integrálásával. A tervezési gyakorlatok során a hallgatók elsajátítják egyrészt a gyártó berendezések tervezésének, modellezésének és szimulációjának, másrészt a gyártó rendszerek konfigurálásának és szimulációjának alapjait.

Gyártásautomatizálás – BMEGEGTMG14

Előadó: Dr. Szegh Imre

Vizsga, 3 kp, 1 ea + 0 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: Forgácsolási folyamatok

 

Gyártási rendszerek típusai. Gyártási erőforrás szükséglet tervezése. Gyártórendszerek felügyelete és finomprogramozása. A gyártásszervezés módszerei. Gyártási rendszerek automatizálása.

CAD/CAM alkalmazások – BMEGEGTMG15

Előadó: Dr. Szegh Imre

Vizsga, 3 kp, 1 ea + 0 gy + 1 lab                                                                                                                                   

Javasolt előkövetelmény: -

 

CAD/CAM rendszerek általános és egyedi jellemzői, alkalmazási területei, modulok és funkciók és teljesítőképességük, gyártásorientált geometriai modellezés, belső nyelvi struktúrák. Paraméteres és alaksajátosságra alapozott tervezés, megmunkálási stratégiák, szerszámozási alrendszerek, adatbázisok, könyvtárak, katalógus rendszerek, interfészek és alkalmazásaik, nemzetközi egységesítés irányzatai, szabványok. CAD/CAM rendszerek összehasonlítási kritériumai, kiválasztási szempontjai és készségszintű integrált alkalmazása.

Diplomatervezés 1. – BMEGEGTMKD1

Előadó: Dr. Mátyási Gyula

Félévközi jegy, 10 kp, 0 ea + 8 gy + 0 lab

Diplomatervezés 2. – BMEGEGTMKD2

Előadó: Dr. Mátyási Gyula

Aláírás, 20 kp, 0 ea + 16 gy + 0 lab

 

Szabadon választható tárgyak – min. 6 kreditpont

 

Szabadon választható tárgy tetszőlegesen választható, azonban javasoljuk az alábbi tárgy(ak), vagy további tárgyak felvételét a kötelezően választható tárgyak listájából, vagy a választott szakirány szakterületéhez kapcsolódó más szakirány tárgyának felvételét.

Mikrovezérlők alkalmazása – BMEGEGTMGV1

Előadó: Dr. Nagy Sándor

Félévközi jegy, 3 kp, 2 ea + 0 gy + 0 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: -

 

Korszerű gyártórendszerek vezérléseivel szemben támasztott követelmények. Vezérlések általános felépítése funkcionális egységei. Lokális és centralizált intelligencia. Szoftver és hardver interfészek. Illesztési felületek tipikus áramköri megoldásai. Mikrovezérlők és más programozható logikájú eszközök alkalmazásának összehasonlítása. Mikrovezérlők architektúrája. PIC mikrovezérlők programozása, a programozás hardver és szoftver eszközei. Kiegészítő- és segédberendezések csatolása NC vezérlésekhez. Öndiagnosztika és adaptív funkciók.

CNC laboratórium – BMEGEGTMGV2

Előadó: Dr. Mátyási Gyula

Félévközi jegy, 3 kp, 2 ea + 0 gy + 0 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: -

 

CAM alkalmazás NC környezetben. Technológiai adatbázisrendszerek használata. Program ellenőrzés, virtuális gyártáselőkészítés, virtuális gyártás. Rekonstruáló technológiák alapjai. Gyors prototípusgyártás eljárásai.  NC program generálás mért geometriai adatokból. Mérések az NC gépen, programozásuk. NC forgácsolási gyakorlatok. Adatkommunikáció a vezérlés és a külvilág között.

Különleges robotok és robotalkalmazások – BMEGEGTMGV3

Előadó: Dr. Arz Gusztáv

Félévközi jegy, 3 kp, 2 ea + 0 gy + 0 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: -

 

Különleges robot alkotóelemek, aktuátorok. Mikromanipulálás. A környezet és a robot sajátosságai nem ipari robotalkalmazásoknál, mint mezőgazdaság, környezetvédelem, gyógyászat stb. Önjáró robotok. Robot-ember analógia és különbség. Az emberi kéz, mint a megfogás szerkezeti modellje: többujjas megfogószerkezetek, kézprotézisek. Irányítási, érzékelési feladatok. Az ún. szerviz, vagy szolgáltató robot fogalma, jellegzetes alkalmazási példák elemzése, alkalmazások megvalósíthatósági elemzése.

Ultraprecíziós és nanotechnológiák – BMEGEGTMGV4

Előadó: Dr. Mészáros Imre

Félévközi jegy, 3 kp, 2 ea + 0 gy + 0 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: -

 

Ultraprecíziós forgácsolás technológiája. Gyémánt és CBN szerszám anyagok. Ultraprecíziós megmunkálás gépei, szerszámai, készülékei. Ultraprecíziós mérőeszközök. Környezeti feltételek az ultraprecíziós és nanotechnológiák alkalmazásakor. Nanotechnológiák berendezései, eszközei és folyamatai.

Fogazatok gyártása – BMEGEGTMGV5

Előadó: Dr. Mészáros Imre

Félévközi jegy, 3 kp, 2 ea + 0 gy + 0 lab                                                                                                                       

Javasolt előkövetelmény: Tervezés és gyártás

 

Centroisok és kapcsolódó fogprofilok alapösszefüggései. Hengeres, kúpos, hipoid és csigahajtások geometriája. A profilozó és lefejtő megmunkálás elve. Profilozó és lefejtő szerszámok tervezése és gyártása. A fogaskerék megmunkálás speciális gépei. A gépbeállítási adatok meghatározása, váltókerék számítás. A CNC vezérlésű fogazó gépek sajátosságai. A fogazatok alak-és méretellenőrzésének feladatköre és műszerei.

 

Záróvizsga tárgyak

 

Választható
(3 tárgy(csoport)):

1. Forgácsolási folyamatok (BMEGEGTMG01)

2. Szerszámgépek és ipari robotok (BMEGEGTMG02)

3. Gyártási folyamatok tervezése (BMEGEGTMG04)

4. NC technika tárgycsoport:
NC rendszerek irányítása és felügyelete (BMEGEGTMG05)
NC tervezés (BMEGEGTMKF1 – Önálló feladat 1.)

5. Gyártóeszközök és méréstechnika tárgycsoport
Gyártási minőségbiztosítás (BMEGEGTMG03)
Gyártóeszköztervezés (BMEGEGTMKF2 – Önálló feladat 2.)