Látogatók

Oldalainkat 8 vendég böngészi
Gépészmérnöki mesterszak bemutatása

 

 1. Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
 2. Szakképzettség megnevezése: okleveles gépészmérnök
 3. Képzési idő félévekben: 4 szemeszter
 4. Az alapszak képzési célja:
  A József Nádor Műegyetemen 1871-ben alakult meg Gépészmérnöki Kar, így a hazai gépészmérnök-képzés 138 éves múltra tekint vissza.
  2004-ben 12 gépészmérnök-képzést folytató intézmény gépészmérnök alapképzési (BSc) szakot alapított és ezek közül 10 intézmény 2005-ben BSc képzést is indított. Ezekben az intézményekben 2005 szeptemberében mintegy 1700 hallgató kezdte meg a BSc tanulmányait.
  E képzési forma szerves folytatása az okleveles gépészmérnök mesterszak (MSc), ezért 2006 októberében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara közösen kezdeményezték a Gépészmérnök Mesterszak alapítását.
 5. Specializációk:
  • alkalmazott mechanika
  • anyagtechnológia
  • áramlástechnika
  • finommechanika, optika
  • gépészeti eljárástechnika
  • gépgyártástechnológia
  • géptervező
  • hőerőgépek és berendezések
  • mezőgéptervező
  • polimertechnika
 6. Szakmai kompetenciák:
  • A mérnöki habitust meghatározó természettudományi (matematikai, fizikai, informatikai és mérnöki-alaptudományi) ismeretek.
  • Alapvető vezetési, mérnöketikai, nyelvi és kommunikációs ismeretek.
  • Átfogó jogi, gazdasági, környezetvédelmi és minőségbiztosítási ismeretek.
  • A gépészmérnöki tudományterület (az anyagtudomány, a mechanika, a technológia, a tervezés, a gyártásirányítás, a műszertechnika, az áramlás- és hőtechnika, az eljárások és folyamatok) átfogó ismerete.
  • A választott szakiránytól függően az anyagtudomány, a mechanika, a technológia, a tervezés, a gyártásirányítás, a műszertechnika, az áramlás- és hőtechnika, az eljárások és folyamatok
   • gépeinek és berendezéseinek analízise, fejlesztése, tervezése, gyártása, üzemeltetése;
   • folyamatainak modellezése, méréstechnikája és jelfeldolgozása; kutatási-fejlesztési feladatainak szervezése és megoldása.
  • Alkalmasság a PhD képzésben való részvételre.
  • Az általános kompetenciák megszerzését a szak tanterve biztosítja: minden szakirány hallgatója 22 kreditpont Természettudományi ismereteket és 10 kreditpont Gazdasági-, humán és társadalomtudományi ismeretet tanul kötelezően. Így szert tesznek a szükséges természettudományi, alapvető vezetési, mérnöketikai, nyelvi és kommunikációs, jogi, gazdasági, környezetvédelmi és minőségbiztosítási ismeretekre.
  • A szakmai kompetenciák elsajátításának és magvalósulásának módszere többlépcsős. A természettudományos alapismeretek, a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai törzsanyag elméleti részét elsősorban előadáson ismerhetik meg a hallgatók. Ezek begyakorlására és a tanultak szemléltetésére szolgálnak a 15-20 fős gyakorlatok, továbbá a 6-8 fős laboratóriumi mérések. A hatékonyságot növelendő a szakon a 2. és 3. félévben egyéni feladatot kapnak a hallgatók, ahol 1-3 fős csoportokban oldanak meg egy, a Gépészmérnöki Kar pályázati, ill. ipari megbízásaihoz kapcsolódó konkrét problémát az oktató irányításával. Ezeknél az egyéni feladatoknál tudja gyakorolni a hallgató a gépészmérnökké válás legfontosabb kompetenciáit, úgymint:
   • képes legyen a problémát megérteni és ahhoz magyar és idegen nyelven szakirodalmat keresni;
   • alkalmazva a szakmai törzsanyagban tanultakat a természettudományos alapismeretekkel kiegészítve képes legyen a rendszerszemléletű és multidiszciplináris gondolkodásra;
   • alkalmas legyen a folyamatok szimulálására, modellezésére és ha szükséges mérések elvégzésére, továbbá kísérleti berendezés megtervezésére;
   • képes legyen a fenntartható fejlődést mindig szem előtt tartva az eredmények értelmezésére és értékelésére.
   Fontos megjegyezni, hogy az egyetemi munka mellett, a sikeres gépészmérnökké váláshoz nélkülözhetetlen az otthoni munka és a tanultak folyamatos begyakorlása.
 7. Felvétel feltételei:
  A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felősoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományos alapismeretek (30 kredit):
   matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit):
   közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
  • szakmai ismeretek (40 kredit):
   általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártástechnológia, informatikai rendszerek, programtervezés, mérés és jelfeldolgozás, áramlástechnikai és kalorikus gépek, irányítástechnika, anyagmozgató gépek és rendszerek, biztonságtechnika, vegyipari és energetikai gépészet, minőségbiztosítás, mobil gépek, mezőgazdasági gépek,gép és terméktervezés, környezetipar.
  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 8. Képzés indítása:
  ősszel és tavasszal
  nappali tagozaton
 9. Képzéskód:
  2N-MG0
 
© 2008 BME Gépészmérnöki Kar - MSc | Template by Joomla Templates