Látogatók

Oldalainkat 19 vendég böngészi
Gépészeti modellezés mesterszak bemutatása

 

 1. Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)
 2. Szakképzettség megnevezése: MSc in Mechanical Engineering Modelling
 3. Képzési idő félévekben: 4 szemeszter
 4. Az alapszak képzési célja:
  A Gépészeti modellezés mesterszak a kreditrendszerű képzésre történő áttérés előtt a BME Gépészmérnöki Karán elhalt formák, mint a matematikus-mérnök képzés, vagy a robotika irányultságú kísérleti képzés, illetve átalakuló vagy megszűnő formák, mint a Mechanical Engineering MSc (angol nyelvű térítéses képzés), Integrated Engineering (angol nyelvű gépészmérnöki modul), Robotika (orosz nyelvű képzés) célkitűzéseit újítja meg, foglalja egységbe. Ezek a célok pedig a nemzetközi kompatibilitás, bekapcsolódás a nemzetközi felsőoktatási együttműködésbe.
  Ugyan nincs egyértelmű megfeleltetés korábbi okleveles mérnöki szakkal, azért bizonyos számszerűsítésre módot nyújt, ha például a BME hagyományos okleveles mérnöki diplomát adó képzéseinek kredit határértékeivel vetjük össze a most ugyanott indított Gépészmérnöki alapképzésen végzettekkel számoló Mechanical Engineering Modelling mesterképzés együttes kereteit. A példa indokaként megemlítjük, hogy a BME-n indított Gépészmérnöki alapképzés tartalmaz egy Gépészeti fejlesztő szakirányt, ami elméleti szempontból az átlagnál elmélyültebb felkészültségre ad lehetőséget ("akadémiai" szakiránynak feleltethető meg), és kimondott célja a mesterképzésen tovább tanulni kívánó, kutató-fejlesztő munkára készülő hallgatók oktatása, felkészítése.
 5. Specializációk:
  A specializációk közül két egyenrangút kell választani.
  • Design and Technology
  • Fluid Mechanics
  • Solid Mechanics
  • Thermal Engineering
 6. Szakmai kompetenciák:
  • Alapvető kommunikációs ismeretek angol nyelven;
  • Alapvető vezetési és mérnöketikai ismeretek;
  • Rendszerszemléletű gazdasági és jogi ismeretek;
  • Kutatási, fejlesztési feladatok szervezése, irányítása;
  • Képesség a PhD képzésbe való bekapcsolódásra
  • A gépészmérnöki kutató-fejlesztő munkában meghatározó természettudományi (matematikai, mechanikai, áramlástani, hőtani és elektronikai) ismeretek;
  • A korszerű kísérleti és a numerikus módszerek ismeretére támaszkodó modellezési képesség;
  • Gépek és gépészeti berendezések időben változó folyamatainak modellezése, a folyamatok analízise;
  • A gépészmérnöki tervezés, illetve a technológia területén a modellezési módszerek alkalmazása kutatási és fejlesztési feladatok megoldására.
 7. Felvétel feltételei:
  A mérnöki mesterszakra nemcsak a BME-n végzett alapdiplomás (BSc) mérnökök jöhetnek, hanem az ország bármely felsőoktatási intézményében végzett gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, közlekedésmérnöki BSc diplomával rendelkezők is. A felvételi feltételeket úgy alakítottuk ki, hogy más mérnöki, továbbá fizikus, matematikus, informatikus alapképzési diplomával rendelkezők is bekapcsolódhatnak a mesterképzésbe néhány kiegészítő feltétel teljesítése mellett.
 8. Képzés indítása:
  ősszel és tavasszal
  nappali tagozaton
  angol nyelven
 9. Képzéskód:
  2N-MW0
 
© 2008 BME Gépészmérnöki Kar - MSc | Template by Joomla Templates