A kreditrendszer fő vonásai

 

A kreditrendszer alkalmas az eredményesnek elismert tanulmányi munka mennyiségének mérésére, minősítésére, az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére, a hallgatók előmenetelének mérésére.

 

A kreditpont

 

A kreditrendszeren belül a mérőszám a "kreditpont". A kreditpont a tárgyak elsajátításába fektetett munka mennyiségének egységes mérésére szolgál. A mintatanterv szerint szemeszterenként átlagosan 30 kreditpont szerezhető. Egy kreditpont átlagosan 30 óra tanulmányi munkával egyenértékű. Ez egyaránt tartalmazza az órarendi és az azon kívüli munkát.A kreditpontok megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése. Az alapdiploma (BSc) megszerzéséhez 210 kreditpont összegyűjtése szükséges. A mester (MSc) fokozatot további 120 kreditpont megszerzésével lehet elérni. A tanulmányok során, további "mérőpontok" is vannak, például: a hallgatót elbocsátják, ha az első beiratkozást követő két aktív félév alatt 30 vagy négy aktív félév alatt 60 kreditpontnál kevesebbet szerez a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakból. A tanulmányi munka részletes szabályozását a Központi Tanulmányi Hivatal honlapján olvasható Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. A tantárgyak kreditpont alapján történő összehasonlítása segíti, könnyíti a karok, egyetemek közötti áthallgatást, és így válik lehetővé, hogy minden hallgató a neki megfelelő ütemben, és különböző tanulmányi utakon jusson el a képzési szint szerinti kreditpontokig, ezzel a diploma megszerzéséhez.

 
© 2008 BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR | Template by Joomla Templates